จำนวนผู้เข้าชม

0000304604

กองพลทหารราบที่9 กระทำพิธีกระทำสัตย์ปฎิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2561

กองพลทหารราบที่9 กระทำพิธีกระทำสัตย์ปฎิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2561 ของกองร้อยลาดตระเวนระยะไกล ที่ 9 กองพันทหารม้าที่ 19 กองพลทหารราบที่ 9

05 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 149 ครั้ง

Engine by shopup.com