จำนวนผู้เข้าชม

0000304567

การฝึกคชสีห์ 2018 KOCHA SINGA 2018

การฝึกผสมรหัส "คชสีห์" (KOCHA SINGA 2018)เป็นการฝึกผสมตามโครงการความร่วมมือระหว่าง กองทัพบกไทย กับ กองทัพบกสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และได้มีการพัฒนาขอบเขตการจัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึกมาตามลำดับ จากเดิมนั้น เป็นการฝึกในระดับกองร้อยทหารราบ จนปัจจุบัน ถูกปรับให้เป็นการฝึกในระดับกองพันทหารราบ โดยกองทัพบกทั้งสองประเทศ จะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการ จัดการฝึกมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับ การดำเนินการฝึกในปีนี้ (พ.ศ. ๒๕๖๑) กองทัพบกไทยได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพดำเนินการฝึก โดยมีห้วงการฝึก อยู่ในระหว่างวันที่ ๒๗ เม.ย. - ๙ พ.ค. ๖๑ ส่วนสถานที่ฝึกในครั้งนี้เป็นวงรอบการฝึกของหน่วยในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๒

โดยมีรายละเอียดของสถานที่ฝึกดังนี้

1. พื้นที่การฝึกแลกเปลี่ยน : ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.นครราชสีมา

2. พื้นที่การฝึกภาคสนาม : สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ ๒ บ้านภูลำไย อ.วังน้ำเขียว จว.นครราชสีมาสำหรับการจัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึก (ขนาด กองพันทหารราบ) ทางกองทัพบกไทยนั้น มีกองอำนวยการฝึก และส่วนรับการฝึก กองพันทหารราบประกอบด้วย บก. และ ร้อย.สสก., ร้อย.สสช. และ ๒ ร้อย.อวบ. จัดจาก พล.ร.๓ จำนวน ๖๐๘ นาย และส่วนสนับสนุนสำหรับการฝึกภาคสนาม ส่วนกองทัพบกสาธารณรัฐสิงคโปร์ มีกองร้อยทหารราบ จัดจาก พัน.ยานเกราะที่ ๔๐ พล.น้อย.ยานเกราะที่ ๘ จำนวน ๑๔๐ นาย ในส่วนของภารกิจที่ทำการฝึก ประกอบด้วย การฝึกแลกเปลี่ยน จำนวน ๖ สถานี ได้แก่ อาวุธศึกษา, การดำรงชีพในป่า, ระเบิดแสวงเครื่องและการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง, การรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง, การ ปปส. และการยิงปืนด้วยกระสุนจริง ส่วนการฝึกภาคสนาม ได้แก่ การฝึกตามสถานการณ์การฝึก และการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง การฝึกผสมรหัส "คชสีห์" นั้น นอกจากกำลังพลของหน่วยในกองทัพบก จะได้มีโอกาสอันดีในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์อันดี กับ กองทัพบกสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งนับว่าเป็นกองทัพบกที่มีความทันสมัยประเทศหนึ่งในอาเซียนแล้ว ยังนับว่าเป็นเอกลักษณ์ของความร่วมมืออันดีของกองทัพบกทั้งสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานอีกด้วย

05 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 176 ครั้ง

Engine by shopup.com