จำนวนผู้เข้าชม

0000304596

การฝึกร่วมผสม ไทย-สิงคโปร์ " Flash thunder 2018 "

กองทัพบกเสริมสร้างความร่วมมือด้านการฝึกกับกองทัพประเทศเพื่อนบ้านต่อเนื่อง
ล่าสุด จัดการฝึกผสมระหว่าง กองทัพบกไทย กับ กองทัพบกสิงคโปร์ รหัส “Flash Thunder 2018” ระหว่าง 4 -14 มิถุนายน 2561 ในพื้นที่ฝึก จ.ลพบุรี สำหรับ “Flash Thunder” เป็นการฝึกผสมที่ กองทัพบกไทย – สิงคโปร์ ผลัดเปลี่ยนเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกมาอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะการฝึกทักษะของหน่วยทหารขนาดเล็กและหน่วยรบพิเศษ มีการแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ด้านเทคนิคและประสบการณ์ระหว่างของหน่วยรบพิเศษทั้ง 2 ประเทศ โดยในปีนี้ กองทัพบกส่งกำลังทหาร 136 นาย จากกองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พร้อมอากาศยาน และกองทัพบกสิงคโปร์ จัดกำลังจากกองพันคอนมานโดที่ 1 จำนวน 55 นาย เข้ารับการฝึก เน้นทักษะส่วนบุคคลในเรื่องการใช้อาวุธ กระสุน, เทคนิคของหน่วยทหารขนาดเล็ก, การปฏิบัติการยุทธ์เคลื่อนที่ทางอากาศ การกระโดดร่มมิตรภาพ โดยมีการฝึกในที่ตั้ง และฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ณ ค่ายเอราวัณ จ.ลพบุรี รวมทั้งการฝึกภาคสนาม ที่ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี นอกจากนี้ ในระหว่างการฝึกผสม “Flash Thunder 2018” ในครั้งนี้ จะมีการฝึกกระโดดร่มมิตรภาพ ระหว่าง กองทัพบกไทย กับ กองทัพบกสิงคโปร์, กองทัพบกกัมพูชา และกองทัพบกเวียดนาม เพื่อเพิ่มทักษะการกระโดดร่มในภูมิประเทศที่ต่างกัน และเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีของมิตรประเทศในภูมิภาคนี้ โดยการกระโดดร่มมิตรภาพจัดขึ้น ณ สนามกระโดดร่มบ้านท่าเดื่อ จ.ลพบุรี ในห้วง 9 – 14 มิถุนายน 2561

05 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 192 ครั้ง

Engine by shopup.com