จำนวนผู้เข้าชม

0000353110

สื่อผสมวันกองทัพบกปี 2561

ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี ถือเป็น "วันกองทัพไทย"  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ และเหล่าบรรพชนที่สละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทย ทางกองทัพจะจัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนามของทหาร จากหน่วยต่างๆ ที่ กองทัพภาคที่ 1 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ และ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เพื่อให้นายทหารสัญญาบัตร นายทหารขั้นประทวน ทหารกองประจำการ และนักเรียนทหาร ได้ร่วมปฏิญาณตนเป็นธรรมเนียนปฏิบัติเพื่อถือเป็นทหารที่สมบูรณอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังจัดพิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทยที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติอีกด้วย

05 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 305 ครั้ง

Engine by shopup.com