พิราบคาบข่าว : “ในหลวง-พระราชินี ทรงห่วงใยประชาชน พระราชทานความช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง ได้ทรงพระราชทานพระบรมราโชบายในการดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 พระราชทานเงินและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์รวมแล้วกว่า 2,800 ล้านบาท เพื่อใช้จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรับมือสถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้น ทรงพระราชทานพระบรมราโชบาย “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” ให้เร่งจัดหาเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ทรงมีพระราชดำริให้สร้างห้องตรวจหาเชื้อพระราชทาน “Modular Swab Unit” รวมถึง “รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย”ตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก พระราชทาน “รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ” และ “รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย” เพื่อตรวจและทราบผลการติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว พระราชทาน “รถ X-ray Digital mobile” เพื่อวิเคราะห์อาการผู้ป่วย พระราชทาน “ห้องความดันลบ” เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค พระราชทาน “ชุดป้องกันเชื้อโรค PPE” และ “รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน” รวมถึง “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับเรือนจำทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีพระราชดำริให้จัดทำ “ถุงยังชีพพระราชทาน” ให้กับประชาชนทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมกันนี้ ได้จัดตั้ง “โรงครัวพระราชทาน” แจกจ่ายอาหารให้กับประชาชน และ “โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19” เพื่อเป็นแหล่งสร้างอาหารที่ปลอดภัย แหล่งสร้างรายได้ และแหล่งสร้างอาชีพที่ยั่งยืน และในเดือนสิงหาคมนี้พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจํานวน 99,900,000 บาท ให้แก่รัฐบาล พระราชทานเงินจํานวน 88,800,000 บาท ถวายแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เพื่อสมทบทุนแก่วัดต่างๆ ที่จัดตั้ง รพ.สนาม ศูนย์พักคอย สถานที่กักตัว และที่ฌาปนกิจศพ นอกจากนี้ยังทรงพระราชทานอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เป็นประจำทุกวัน ซึ่งทรงพระราชทานเมนูและทรงปรุงอาหารด้วยพระองค์เอง โดยทรงเน้นสมุนไพรเพื่อสุขภาพอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติหน้าที่
 
 

19 สิงหาคม 2564

ผู้ชม 798 ครั้ง

Engine by shopup.com