พิราบคาบข่าว ตอน “ทบ.จัดเครื่องบินลำเลียง บล.295 ส่งผู้ป่วยโควิดกลับไปรักษาตัวที่บ้าน”

เคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ไม่มีอาการ (สีเขียว) กลับภูมิลำเนา เพื่อไปรักษาตัว ลดปริมาณผู้ป่วยสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น ล่าสุด กองทัพบกได้นำอากาศยานของกองทัพบก คือ เครื่องบินลำเลียงแบบ 295 มาเป็นยานพาหนะในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไปส่งยังภูมิลำเนาทั่วประเทศ โดยเน้นใช้ส่งผู้ป่วยไปยังจังหวัดพื้นที่ห่างไกลจาก กทม. ซึ่งจะใช้เวลานานมากหากเดินทางด้วยรถยนต์กองทัพบกได้เตรียมความพร้อมของบุคลากร นักบิน ช่างเครื่อง และทีมแพทย์ดูแลระหว่างเดินทางให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยเวชศาสตร์การบิน รวมทั่งปรับแต่งระบบต่าง ๆ ของอากาศยานเพิ่มเติม ปรับปรุงห้องโดยสารให้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วยติดเชื้อ การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ, ปรับระบบควบคุมการไหลเวียนอากาศและระบบกรองอากาศ, ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อการสื่อสาร โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักการช่วยเหลือที่ผ่านมา กองทัพบกได้นำเครื่องบินลำเลียง C-295 เคลื่อนย้ายผู้ป่วย covid-19 กลับภูมิลำเนา กรุงเทพฯ - นครพนม เที่ยวบินละ 20 คน ใช้ระยะเวลาบิน 1 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งเป็นจังหวัดไม่มีเส้นทางรถไฟผ่าน จากนั้นจะส่งไปยังสถานที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 ต่อไป สำหรับผู้ป่วยที่จะเดินทางด้วยอากาศยาน ต้องเป็นผู้ป่วยที่มีอาการไม่มาก โดยจะพิจารณาความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย เพราะระหว่างการบินบนอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมนุษย์ ซึ่งการนำเครื่องบินลำเลียงแบบ 295 มาใช้ในการส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา ทำให้ประหยัดเวลาในการเดินทาง สามารถส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ถือเป็นการนำยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกมาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งภารกิจด้านการทหารและการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ COVID-19 ท่านผู้ชมครับสำหรับผู้ป่วย COVID-19 (สีเขียว) ที่มีความประสงค์จะกลับไปรักษายังภูมิลำเนา ติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบก ได้ตลอด 24 ชั่วโมงนะครับ

19 สิงหาคม 2564

ผู้ชม 76 ครั้ง

Engine by shopup.com