“พิราบคาบข่าว” ตอน “ศูนย์ฝึกจิตอาสา โคกหนองนา ทหารพันธุ์ดี”

พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รอง เสธ.ทบ.(5) ตรวจเยี่ยมรับฟังผลงานโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ ที่สนับสนุนศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายกฤษณ์สีวะรา พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมจิตอาสา ภาค 2 และความคืบหน้าโครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ในพื้นที่ มทบ.29 โดยมี ช.พัน.202 ช.2 ดำเนินการขุดตามแบบที่กำหนด ระหว่าง วันที่ 17 พ.ค. - 30 มิ.ย. 64 ปัจจุบันดำเนินการเสร็จ ร้อยละ 98.25 เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้วิถีชุมชน และฐานการเรียนรู้แก้ปัญหาภูมิสังคม เป็นศูนย์การศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการดินและน้ำ เป็นที่พักผ่อนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งในชุมชน ซึ่งหน่วยจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป รวมทั้งได้ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี ร.3 ที่ได้รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรไปจำหน่ายให้กับกำลังพลครอบครัว และประชาชนรอบค่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด

07 กรกฎาคม 2564

ผู้ชม 107 ครั้ง

Engine by shopup.com