รับสมัคร นักเรียนเตรียมทหาร (จปร.)ในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2564

ประกาศ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย อายุ 16 - 18 ปี เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพบก) ประจำปีการศึกษา 2564 (แบบทั่วไป) สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 64 จนถึงวันที่ 30 มี.ค. 64 ได้ทางเว็บไซต์ www.crma.ac.th ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมการสมัครสอบเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.crma.ac.th หรือ http://precadet64.crma.ac.th/index.htm​ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสถิติและทะเบียนประวัติโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โทร 037-393143 หรือ 037-393010 - 4 ต่อ 62740 ในเวลาราชการ

10 มีนาคม 2564

ผู้ชม 74 ครั้ง

Engine by shopup.com