734446766621038

ทหารช่วยได้ ตอน จัดตั้งจุดตรวจปฐมพยาบาลและรักษาผู้ประสบภัย โดย รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

#ทหารช่วยได้
#กองทัพเป็นที่พึ่งของประชาชน
#แพทย์ทหารบก #เหล่าทหารแพทย์

ไม่ใช่แค่หน้าที่รักษาพยาบาล
แต่เรายังช่วยฟื้นฟู ดูแล และให้กำลังใจ

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จัดตั้งจุดตรวจปฐมพยาบาลและรักษาผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

 

23 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 135 ครั้ง

Engine by shopup.com