อุโมงลมแนวดิ่งแบบปิด ณ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ

 

อุโมงลมแนวดิ่งแบบปิด ณ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ

อุโมงลมแนวดิ่งแบบปิด
เป็นเครื่องช่วยฝึกโดดร่มที่มีความสำคัญในการฝึก การปฏิบัติการทางอากาศของกองทัพบก

ซึ่งสามารถเพิ่มพูนขีดความสามรถของนักโดดร่ม และนำมาสู่การฝึกที่ มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน ความคุ้มค่า มีระบบควบคุมที่ไม่ซับซ้อน และมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง

 

07 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 240 ครั้ง

Engine by shopup.com