JRTC rotation  ทหารทีมชาติ

 

JRTC rotation ทหารทีมชาติ 

ร้อย ร.ไทย รับคำสั่งภารกิจ secure คุ้มกันหมู่บ้าน Sangari Village โดยทำการเคลื่อนย้ายกำลังพลทางอากาศยาน และ รถ LMTV โดย ผบ.ร้อย ได้วางแผนในการปฏิบัติ ทั้งการควบคุม จำกัดเสรีการเคลื่อนที่ของข้าศึก รวมทั้งการค้นหาบุคคลต้องสงสัย และรวบรวมข่าวสารให้กองร้อย

ทันทีที่ถึงหมู่บ้าน Sangari ถูกข้าศึกระดมยิงขณะลงจากอากาศยาน ส่งผลให้มีการสูญเสียจากสถานการณ์ฝึก เสียชีวิต 2 นาย สำหรับการบาดเจ็บ ( เรื่องจริง ) 3 นายจากการสัมผัสพืชมีพิษ

ทางด้านผู้สังเกตการณ์/ประเมินผลอาวุโสของ JRTC ร้อยเอก จอช ดูสซิง (Capt Josh Dusing, Team senior OC/T of JRTC) ซึ่งเป็นหัวหน้าทีม OC/T (Observer, Coach, and Trainer) ได้กล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อกองร้อยทหารราบไทย ที่เข้ารับการทดสอบ JRTC ในวงรอบนี้ว่า “...รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าบ้านในการสังเกตการณ์/ประเมินผล การฝึกของร้อย ร.ไทย ซึ่งตลอดการเข้ารับการทดสอบตลอด 10 วันที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ ร้อย ร.ไทย สามารถปฏิการตามยุทธวิธีได้ตามมาตรฐาน มีจุดแข็งในเรื่องของการดัดแปลงภูมิประเทศ การพราง และการเคลื่อนย้ายกำลังพลในเวลากลางคืนได้อย่างยอดเยี่ยม...”

ในขณะที่ทาง ทบ.สหรัฐฯ ได้ส่งทีมนายทหารประชาสัมพันธ์ ทำการสัมภาษณ์ หัวหน้าคณะ JRTC ไทย, ผบ.ร้อย ร.ไทย, และ ผบ.มว.ปล. มีความคิดเห็นอย่างไรในการมาเข้ารับการทดสอบการเตรียมความพร้อม ณ JRTC Fort Polk เป็นครั้งแรกของ ทบ.ไทย

สำหรับการฝึก JRTC ของ ร้อย ร.ไทย อยู่ในสถานการณ์ฝึกการรบด้วยวิธีรุก ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 6 ตุลาคมนี้

#RTA
#JRTCrotation
#SmartSoldiersStrongArmy
#ทหารทีมชาติ

 

07 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 626 ครั้ง

Engine by shopup.com