• ตอน “ทบ.สนับสนุน ศบค.ส่วนหน้า แก้วิกฤตโควิดชายแดนใต้”

  27 ตุลาคม 2564

  ผู้ชม 2 ครั้ง

 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง ได้ทรงพระราชทานพระบรมราโชบายในการดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 พระราชทานเงินและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์รวมแล้วกว่า 2,800 ล้านบาท เพื่อใช้จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรับมือสถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้น

  19 สิงหาคม 2564

  ผู้ชม 88 ครั้ง

 • ตอน “ทบ.เพิ่มเฮลิคอปเตอร์ MI-17 ส่งผู้ป่วยโควิดกลับบ้าน” ปัจจุบัน กองทัพบกช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19(กลุ่มสีเขียว)กลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่อง ผ่านศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. และจากนโยบายของกองทัพบกที่พร้อมนำยุทโธปกรณ์ทุกประเภทมาใช้ดูแลประชาชนในสถานการณ์ COVID–19 ล่าสุดกองทัพบกได้นำเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ ฮ.ท.17 (MI-17) ที่ประจำการอยู่ในขณะนี้ มาใช้เป็นพาหนะเสริมในการส่งผู้ป่วยทางอากาศอีกด้วยค่ะ กองทัพบก โดยศูนย์การบินทหารบก ได้ทำการปรับพื้นที่ภายในเฮลิคอปเตอร์ดั

  19 สิงหาคม 2564

  ผู้ชม 71 ครั้ง

 • เคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ไม่มีอาการ (สีเขียว) กลับภูมิลำเนา เพื่อไปรักษาตัว ลดปริมาณผู้ป่วยสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น ล่าสุด กองทัพบกได้นำอากาศยานของกองทัพบก คือ เครื่องบินลำเลียงแบบ 295 มาเป็นยานพาหนะในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไปส่งยังภูมิลำเนาทั่วประเทศ โดยเน้นใช้ส่งผู้ป่วยไปยังจังหวัดพื้นที่ห่างไกลจาก กทม. ซึ่งจะใช้เวลานานมากหากเดินทางด้วยรถยนต์กองทัพบกได้เตรียมความพร้อมของบุคลากร นักบิน ช่างเครื่อง และทีมแพทย์ดูแลระหว่างเดินทางให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยเวชศาสตร์ก

  19 สิงหาคม 2564

  ผู้ชม 76 ครั้ง

 • พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รอง เสธ.ทบ.(5) ตรวจเยี่ยมรับฟังผลงานโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ ที่สนับสนุนศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายกฤษณ์สีวะรา พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมจิตอาสา ภาค 2 และความคืบหน้าโครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ในพื้นที่ มทบ.29 โดยมี ช.พัน.202 ช.2 ดำเนินการขุดตามแบบที่กำหนด ระหว่าง วันที่ 17 พ.ค. - 30 มิ.ย. 64 ปัจจุบันดำเนินการเสร็จ ร้อยละ 98.25 เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้วิถีชุมชน และฐานการเรียนรู้แก้ปัญหาภูมิสังคม เป็นศูนย์การศ

  07 กรกฎาคม 2564

  ผู้ชม 106 ครั้ง

 • ทหารไทย...ทำอะไร? กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน #เราทำความดีด้วยหัวใจ❤️ #กองทัพบกเพื่อประชาชน

  05 กรกฎาคม 2564

  ผู้ชม 81 ครั้ง

 • กองทัพบกแก้ไขสถานการณ์ไฟป่า-หมอกควันภาคเหนือ โดยสถานการณ์ด้านไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ดีขึ้นอย่างชัดเจน กองทัพบกได้จัดตั้ง กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า โดยได้จัดกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และประชาชนในทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเชิงรุกให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

  23 มิถุนายน 2564

  ผู้ชม 98 ครั้ง

 • ผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดน เน้นย้ำให้หน่วยสกัดกั้นบุคคลและสิ่งผิดกฎหมาย มาตรการป้องกันโควิด-19 รวมทั้งสร้างเครือข่ายภาคประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ ในเรื่องการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การป้องกันโควิด-19 รวมทั้งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้หน่วย ดำเนินการสกัดกั้นบุคคลและสิ่งผิดกฎหมาย อย่างเต็มขีดความสามารถ นอกจากนี้ต้องมีการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมซึ่งถือว่ามีส่วนสำคัญในก

  31 มีนาคม 2564

  ผู้ชม 119 ครั้ง

 • กองทัพบก จะทําการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ประจําปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ (เว้นวันที่ ๖ เมษายน (วันจักรี)) และห้วงวันที่ ๑๒ ถึง ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (วันสงกรานต์) จึงขอให้บุคคลชายสัญชาติไทยที่เกิด พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมีอายุครบ ๒๑ ปี/และที่เกิด พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึง ๒๕๔๒ ซึ่งมีอายุครบ ๒๒ - ๒๙ ปี ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหาร, หรือผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จทุกกรณีไปเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) หาก

  16 มีนาคม 2564

  ผู้ชม 189 ครั้ง

 • ประกาศ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย อายุ 16 - 18 ปี เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพบก) ประจำปีการศึกษา 2564 (แบบทั่วไป) สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 64 จนถึงวันที่ 30 มี.ค. 64 ได้ทางเว็บไซต์ www.crma.ac.th ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมการสมัครสอบเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.crma.ac.th หรือ http://precadet64.crma.ac.th/index.htm​​ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสถิติและทะเบียนประวัติโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โทร 037-393143 หรือ 037-393010 - 4 ต่อ

  10 มีนาคม 2564

  ผู้ชม 158 ครั้ง

 • กองทัพบก ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2564 และปล่อยขบวนรถยนต์ บรรทุกน้ำ ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ภายใน กองบัญชาการกองทัพบก เพื่อแจกจ่ายน้ำ ให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ทั่วประเทศ ได้ใช้อุปโภคบริโภค โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร และหน่วยงานอื่น ไม่สามารถ ให้การช่วยเหลือได้ โดยตั้งแต่ เดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน กองทัพบกได้แจกจ่ายน้ำ ให้กับผู้ประสบภัยแล้งในท

  10 มีนาคม 2564

  ผู้ชม 137 ครั้ง

 • ประกาศ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย อายุ 16 - 18 ปี เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพบก) ประจำปีการศึกษา 2564 (แบบทั่วไป) สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 64 จนถึงวันที่ 30 มี.ค. 64 ได้ทางเว็บไซต์ www.crma.ac.th ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมการสมัครสอบเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.crma.ac.th หรือ http://precadet64.crma.ac.th/index.htm​ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสถิติและทะเบียนประวัติโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โทร 037-393143 หรือ 037-393010 - 4 ต่อ 6

  22 กุมภาพันธ์ 2564

  ผู้ชม 17530 ครั้ง

Engine by shopup.com